PI(M)PPELIPOM

PI(M)PPELIPOM

  • Simppeliä seksuaalikasvatusta 1-6. -luokkalaisille

Folkhälsan ja Nektaria ry lanseeraavat tänään 13.11.2019 seksuaalikasvatusmateriaalin, joka tukee alakouluikäisten seksuaalikasvatusta. Materiaali on maksuton ja se julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkielinen materiaali on nimeltään Snippelisnopp. Sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen materiaalin ovat laatineet seksuaaliterveyden edistäjät (NACS) Susanna Ruuhilahti ja Suss Åhman. 

Materiaalin tuntiehdotukset käsittelevät seksuaalisuuteen liittyviä asioita kuten kehoa, tunteita ja turvataitoja. Materiaali on opettajille suunnattu tukimateriaali, mutta sitä voivat käyttää myös muut lasten parissa toimivat aikuiset.

Pi(m)ppelipom ja Snippelisnopp tarjoavat opettajille ja muille aikuisille konkreettisia ohjeita sekä tuntiehdotuksia seksuaalikasvatukseen. Folkhälsan ja Nektaria ry tuottivat aineistot vastatakseen opettajien toiveisiin ja tarpeisiin seksuaalikasvatusmateriaalin luomisesta myös alakouluikäisille. Materiaali tukee koulujen opetussuunnitelmien mukaista seksuaalikasvatusta. 

Pi(m)ppelipom sisältää yli 20 tuntisuunnitelmaa harjoituksineen ja selkeine ohjeineen. Tämän lisäksi materiaali tarjoaa opettajalle tietoa ja vinkkejä: kuinka ottaa asioita puheeksi oppilaiden kanssa, miksi seksuaalikasvatus on tärkeää ja millaisia asioita tulisi huomioida ennen seksuaalikasvatukseen ryhtymistä. Näiden opettajalle suunnattujen harjoitusten tehtävänä on kannustaa opettajaa kehittymään seksuaalikasvattajana sekä mahdollistaa omien asenteiden, tuntemuksien ja ajatuksien pohdinnan seksuaalisuuteen liittyen.


”Opettajan tai muuten lasten kanssa työskentelevän aikuisen on hyvä pysähtyä pohtimaan omia asenteitaan, ajatuksiaan ja arvojaan seksuaalisuuteen liittyen.  Seksuaalikasvatustyön tulisi tapahtua siten, että se tarjoaa lapsille mahdollisuuden miettiä ja pohtia vastauksia itse sekä tarjota tietoa niin, että lapsi pystyy sitä hyödyntämään omassa elämässään. Seksuaalikasvatuksen yksi tärkeä tehtävä on edistää lasten empatiataitoja. Kykymme kuvitella tarjoaa meille mahdollisuuden ymmärtää, miltä toisesta ihmisestä voisi tuntua. Samoin kyky kuvitella antaa mahdollisuuden ymmärtää, että jokainen ihminen on ainutkertainen ja yhtä arvokas”, toteaa Susanna Ruuhilahti, seksuaaliterveyden asiantuntija Nektaria ry:sta.

Materiaali on maksuton ja sen voi ladata suomeksi ja ruotsiksi.

Suomeksi:

Pi(m)ppelipom – Vuosiluokat 1 ja 2

Pi(m)ppelipom – Vuosiluokat 3 ja 4

Pi(m)ppelipom – Vuosiluokat 5 ja 6

Ruotsiksi:

Snippelisnopp

Englanniksi:

Willie and Fanny

Lisätietoa materiaalista:

Suomenkielinen materiaali, Pi(m)ppelipom:

Susanna Ruuhilahti, susanna.ruuhilahti@nektaria.fi

Ruotsinkielinen materiaali, Snippelisnopp:

Suss Åhman, suss.ahman@folkhalsan.fi

Share this content:

Susanna

Kommentointi on suljettu.