Levottomat Sanat – lohtua, tukea, voimaa ja itseymmärrystä musiikista ja kohtaamisista

Levottomat Sanat – lohtua, tukea, voimaa ja itseymmärrystä musiikista ja kohtaamisista

Levottomat Sanat -projekti on on käynnistynyt!

Hankkeen tarkoituksena on voimauttaa, ilahduttaa, yllättää, herättää keskustelua ja tarjota positiivista kasvua tukevia kokemuksia luovien menetelmien keinoin eri ikäisille ihmisille.  Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat lapset ja nuoret. Hanke tarjoaa maksuttomia työpajoja, ryhmämuotoista tukea musiikista liikkelle lähtien ja luovia menetelmiä hyödyntäen. Luvassa on myös monenlaisia kohtaamisia arkisissa ja yllättävissä tiloissa. Hankkeen puitteissa toteutettava toiminta on osallistujilleen maksutonta. Hanketta toteuttavat Nektaria ry ja Wespro4U.

Hanke tarjoaa sekä työvälineitä ja tuottaa materiaalia ihmisaloilla toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille että yksilö- ja ryhmämuotoista tukea apua ja tukea tarvitseville. Hankkeen tarkoituksena on pilotoida ja kehittää työtapoja, jotka hyödyntävät luovia menetelmiä, erityisesti musiikkia ja laulujen sanoituksia, vaikeissa tilanteissa elävien ihmisten tukena. Luovien menetelmien hyödyistä tiedetään melko paljon ja erityisesti musiikin merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja tunnemaailman säätelylle tiedetään paljon. Luovia menetelmiä hyödyntämällä ja tarinoita kertomalla voidaan edistää ja tukea empatiataitojen sekä mentalisaatiokyvyn vahvistumista. mm. Näitä ominaisuuksia pidetään keskeisinä asioina tasa-arvoisessa ja väkivallattomassa vuorovaikutuksessa.

Hanke tarjoaa ja toteuttaa eri tahoille työpajoja, ryhmiä, joissa musiikista liikkeelle lähtien lähdetään tutkimaan osallistujien elämää ja maailmaa, tavoitteenaan voimauttaa ja vahvistaa osallistujia. Ryhmiä ja työpajoja tarjotaan yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa mutta myös yksittäisille ihmisille kasvokkain ja internetvälitteisesti. Tarjottava tuki kohdentuu erityisesti ihmisiin, jotka ovat kohdanneet elämässään surua, vaikeita tapahtumia, joita he haluavat työstää.

Työpajoja tarjotaan myös ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotta he voivat hyödyntää oppimaansa asiakastyössään, elämässään.

Hankkeessa kokeillaan erilaisia työtapoja ja musiikin hyödyntämistä moninaisin tavoin erilaisten ihmisten kanssa huomioiden heidän ainutkertaiset elämäntilanteensa ja sairautensa.

Ensimmäisessä vaiheessa, joulukuussa 2017, erilaisille toimijoille sekä yksittäisille ihmisille lähetettiin kirje, joka sisälsi ensimmäisen hanketta varten sävelletyn ja sanoitetun kappaleen For the Lost Ones. Kappaleen tarkoituksena on tarjota lohtua läheisensä menettäneille, erokriisissä oleville, vaikeita asioita elämässään kohdanneille ja yksinäisiille ihmisille. Hankkeessa syntyviä kappaletta hyödynnetään myöhemmin  erilaisissa työpajoissa, ryhmissä voimauttavana elementtinä.

Materiaali, jota hankkeessa tuotetaan, tarjoaa tukea ja apua yksittäisille ihmisille, mutta myös ammattilaisille.

Hanke dokumentoidaan ja siihen osallistuneiden ihmisten ajatuksia, tuntemuksia työpajoista, ryhmätuesta kuvataan. Samalla dokumentoidaan luovien menetelmien synnyttämiä kokemuksia ja merkitystä osallistujille pyrkimyksenä käynnistää hanke, joka syventää syventää pilottihankkeen kokemuksia, juurruttaa toimitapoja sekä edistää tietoista musiikin hyödyntämistä ihmisaloilla entistä vahvemmin.

Empatiataitojen kasvun ja yhteisöllisyyden tukemiseksi hanke tekee yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, jotka tukevat ja auttavat erilaisissa tilanteissa olevia. Hanke etsii myös toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä sosiaalisen median ja arkisten paikkojen kuten kirjastojen kautta. Tämä mahdollistaa matalankynnyksen osallistumista ja mukaan pääsyn mahdollisimman helposti, kattavasti. Hanke tarjoaa työpajojaan, palveluitaan koko Suomen alueelle. Eri toimitahojen kanssa toimiessa etsitään aitoja kumppanuuksia yhteistyöhön eli hanke tarjoaa puitteita, välineitä ja ohjaajia, mutta kumppani osallistuu myös toiminnan toteuttamiseen ja mahdollistamiseen.

Hanke toimii prevention kaikilla tasoilla.

Hankkeen ihmiskäsitys on holistinen.

 

Lisätietoja Levottomat Sanat -projektista sekä työpaja-/ryhmätiedustelut

Susanna Ruuhilahti, projektipäällikkö

email: susanna.ruuhilahti(a)nektaria.fi

tel. 045 6119650

 

Lisätietoja taustaorganisaatioista

Westpro 4U 

Nektaria ry

 

Share this content:

juha

Kommentointi on suljettu.