Materiaali

Nektarian ilmaiseksi ladattava materiaali.

 • Lyriikan_kannet_WEBkuva

  Mutta kuka kirjoitti sanat

  Lataa tiedosto
 • Onnellisia tarinoita seksistä - vol 2 - ”Holy Cow”

  Tämän kirjasen tarinat saattavat olla kaukaa lähimenneisyydestä, todellisia satuja, toteutuneita unelmia tai eläviä fantasioita.
  Nektaria ry pyysi ihmisiä kevään 2013 aikana kirjoittamaan
  tarinoita onnellisesta seksistä. Näistä tarinoista syntyi tämä kirjanen.
  Tämä seuraa vuonna 2012 ilmestyneen ensimmäisen painoksen jalanjälkiä, jotta seksistä puhuttaisiin myös kauneuden ja onnellisuuden kautta.

  Lataa tiedosto
 • HOT - huolehdi, ohjaa ja tue

  Lataa tiedosto
 • Happy Stories about Sex - One story

  Lataa tiedosto
 • Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille

  Seksuaalikasvatusta ihminen tarvitsee koko ikänsä vauvasta vanhuuteen. Ihmisen keho muuttuu koko elinajan ja kehon muutokset pakottavat myös mielen muuttumaan. Aikuisen, lapsen kanssa työskentelevän aikuisen ja lasten vanhempien tulisi pohtia omia asenteitaan ja arvojaan seksuaalisuuteen liittyen. Oman itsensä, oman seksuaalisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen onkin
  aivan välttämätöntä, jotta seksuaalisuudesta voisi avoimesti ja kannustavasti puhua lapsen kanssa.

  Tämän kirjan avulla aikuinen voi pohtia seksuaalisuuttaan ja ottaa asioita käsittelyyn yhdessä lasten kanssa.
  Kirjan tavoitteena on tarjota välineitä aikuisille arjen tilanteisiin, joissa seksuaalisuus nousee esille.

  Lataa tiedosto
 • Onnellisia tarinoita seksistä - artikkeli

  Tässä tekstissä käsitellään tarinan mahdollisuuksia tukea seksuaalikasvatustyötä. Nektaria ry on koulutuksissaan ja seksuaalikasvatuksellisissa prosesseissaan ohjannut yhteisten tarinoiden rakentamista useille sadoille aikuisille ja nuorille muun muassa seksiin liittyen.

  Tarinoiden avulla voidaan tuoda näkyviin myyttejä ja normatiivisia oletuksia, joita meillä on seksuaalisuuteen ja sukupuoliin liittyen.

  Tämä liittyy Nektaria ry:n sivuilta ladattavaan kirjaan - Onnellisia tarinoita seksistä.

  Lataa tiedosto
 • Onnellisia tarinoita seksistä

  Tämän kirjasen tarinat saattavat olla kaukaa lähimenneisyydestä, todellisia satuja, toteutuneita unelmia tai eläviä fantasioita.

  Nektaria ry pyysi ihmisiä kevään 2012 aikana kirjoittamaan tarinoita onnellisesta seksistä, jotta seksistä puhuttaisiin myös kauneuden ja onnellisuuden kautta.

  Näistä tarinoista syntyi tämä kirjanen.

  Kirjasta voi tilata 8 € (sis. postikulut) omakustannehintaan.

  Kirjanen on tarkoitettu yli 18 vuotiaille, yläikärajaa sillä ei ole :)

  Lataa tiedosto
 • Lumme-malli - voimaa seksuaaliseen kasvuun

  Lumme-malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun on malli, jonka avulla lukija voi hahmotella itselleen tai asiakkailleen seksuaalisuuteen liittyviä asioita sekä pohtia omakohtaisesti seksuaalisuuttaan ja sen merkityksiä, arvoja itselle.

  Lataa tiedosto
 • Cleared up!

  Cleared Up! is a book of Sexuality Education. Authors Katriina Bildjuschkin and Susanna Ruuhilahti

  Lataa tiedosto
 • Selkee!

  Selkee! on Selkenevää! hankkeen käsikirja seksuaalikasvatukseen. Siinä on monia asiantuntija-artikkeleita siivittämään lukijan omaa ajattelua. Kirjan ovat toimittaneet Katriina Bildjuschkin ja Susanna Ruuhilahti.

  Lataa tiedosto
 • Waterlilybooklet

  Lataa tiedosto
 • Kihinää - kysely

  Lataa tiedosto
 • Fizzing - Quiz

  Lataa tiedosto
 • Jennin seikkailu

  Jennin seikkailu on kertomus siitä, millaista elämä on
  nuoren joutuessa lastenkotiin. Tarina kertoo Jennin
  tuntemuksista, ajatuksista ennen lastenkotiin
  joutumista, elämästä lastenkodissa ja
  kotiinpääsemisestä.

  Jennin seikkailu kuvastaa hyvin erilaisia tunteita ja vaiheita, joita moni nuori
  elämässään kokee. Toivomme, että tarina herättää tunteita ja ajatuksia tarinan teemojen ympärillä.
  Jennin seikkailun on kirjoittanut nuori kirjoittaja Niklas.

  Jennin seikkailua voi tilata Nektariasta omakustanne hintaan.

  Lataa tiedosto
 • Tunnista ja vaikuta - asiaa pari- ja lähisuhdeväkivallasta

  Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen väkivaltaan on kaksijakoinen. Vaikka väkivalta on virallisesti tuomittavaa, sen käyttöä ymmärretään, selitetään ja se hyväksytään monilla eri perusteilla. Väkivallalle on annettu hyvinkin erilaisia merkityksiä ja oikeutuksia eri aikakausina. Suhtautuminen väkivaltaan on sidoksissa historialliseen aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten lasten kurittamisella pyrittiin varmistamaan lapsen kasvu viisaaksi ja terveeksi aikuiseksi. 2000-luvulla asiaan suhtaudutaan jo toisin. Laki kieltää lapsen kurittamisen. Tosin lähes kolmannes aikuisista pitää silti lasten kurittamista sallittavana, vaikka se kriminalisoitiin Suomessa jo 30 vuotta sitten.
  Pari- ja lähisuhdeväkivalta ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Sitä esiintyy kaikissa maissa, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Parisuhdeväkivalta maailmassa on merkittävältä osin miehen naiseen kohdistamaa. Tosin viime vuosina on saatu viitteitä siitä, että myös miehet kokevat aiempaa arvioitua useammin väkivaltaa puolisonsa taholta. Väkivaltaa esiintyy myös samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Väkivalta on opittua käyttäytymistä, ja väkivaltaisesta tavasta toimia voi oppia pois. Vaikka väkivalta on usein ongelma myös sitä käyttävälle henkilölle, kokee väkivallan tekijä hyötyvänsä jollain tasolla väkivallan tuomasta valta- ja kontrolliasemasta parisuhteessa. Väkivallan käyttö on tällöin tekijälle mielekästä vaikka tilanne olisi ristiriitainen myös hänen näkökulmastaan.
  Tämä vihkonen on kirjoitettu keskustelunavaukseksi pari- ja lähisuhdeväkivallasta. Se ei ole kaikenkattava opus aiheeseen vaan pitää sisällään näkökulmia ja ajatuksia väkivaltaan liittyen. Tekstin kirjoittaneet henkilöt ovat työskennelleet pitkään väkivaltakysymysten parissa.
  Väkivallasta pitäisi uskaltaa kysyä ja ottaa aihe esille kaikessa sosiaali- ja terveystoimen työtehtävissä. Samoin nuoriso- ja opetustoimella olisi paljon annettavaa puheeksi ottamisen näkökulmasta kuten myös väkivallan ennaltaehkäisemisessä. Moniammatillinen ja poikkisektoraalinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia.
  Kirjasen tekstin, graafisen ilmeen ja painatuksen on toteuttanut Nektaria ry.
  Kirjasta voi tilata Nektari ry:stä omakustanne hintaan.

  Lataa tiedosto
 • Fizzing - A Method of Sexuality Education

  Lataa tiedosto
 • Water Lily - poster

  Lataa tiedosto
 • Water Lily - model

  Lataa tiedosto
 • Ankka ja Perse

  Ankka ja Perse on viiden pojan ja kahden aikuisen yhdessä tuottama vihkonen seksuaalisuuden muutamasta teemasta, joihin pojat olivat halunneet tutustua. Se ei ole kaiken kattava oppikirja, paremmin sukellus joihinkin teemoihin ja kuvaus siitä, mitä näimme ja koimme.

  Vihkosta on mahdollista tilata omakustanne hintaan Nektaria ry:stä.

  Lataa tiedosto