Kysely seksuaalikasvatuksesta

Kysely seksuaalikasvatuksesta

Nektaria ry koettaa selvittää kyselyn avulla, millaisia ajatuksia ja kokemuksia aikuisilla on seksuaalikasvatuksesta. Olemme kiinnostuneita siitä, millaista hyötyä seksuaalikasvatus on tarjonnut aikuisille nuoruudessa ja kenties aikuisuudessa.

Olemme myös kiinnostuneita muistoista ja siitä millaisia asioita aikuiset pitäisivät tärkeinä asioina käsiteltävän seksuaalikasvatuksessa, kun he peilaavat omaa elämäänsä suhteessa nuorena saatuun seksuaalikasvatukseen.

Toivomme, että vastaisit ja/tai välittäisit kyselyä eteenpäin verkostoissasi.

Kysely löytyy täältä.

Vastanneiden henkilöiden, jotka jättävät yhteystietonsa kyselyiden yhteyteen, kesken arvotaan Nektaria ry:n kustantamia kirjoja sekä halukkaat saavat koosteen sähköisesti, kunhan tulokset koostetaan yhteen.

Toivomme, että ehdit vastata kyselyyn ja välittää linkkia eteenpäin, jotta saamme suuren aineiston.

juha

Kommentointi on suljettu.