Onnellisia tarinoita seksistä

Tämän kirjasen tarinat saattavat olla kaukaa lähimenneisyydestä, todellisia satuja, toteutuneita unelmia tai eläviä fantasioita.

Nektaria ry pyysi ihmisiä kevään 2012 aikana kirjoittamaan tarinoita onnellisesta seksistä, jotta seksistä puhuttaisiin myös kauneuden ja onnellisuuden kautta.

Näistä tarinoista syntyi tämä kirjanen.

Kirjasta voi tilata 8 € (sis. postikulut) omakustannehintaan. Se on myös ladattavissa Nektarian nettisivulta pdf versiona täältä.

Kirjanen on tarkoitettu yli 18 vuotiaille, yläikärajaa sillä ei ole :)

Tunnista ja vaikuta – asiaa pari- ja lähisuhdeväkivallasta – vihkonen

Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen väkivaltaan on kaksijakoinen. Vaikka väkivalta on virallisesti tuomittavaa, sen käyttöä ymmärretään, selitetään ja se hyväksytään monilla eri perusteilla. Väkivallalle on annettu hyvinkin erilaisia merkityksiä ja oikeutuksia eri aikakausina. Suhtautuminen väkivaltaan on sidoksissa historialliseen aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten lasten kurittamisella pyrittiin varmistamaan lapsen kasvu viisaaksi ja terveeksi aikuiseksi. 2000-luvulla asiaan suhtaudutaan jo toisin. Laki kieltää lapsen kurittamisen. Tosin lähes kolmannes aikuisista pitää silti lasten kurittamista sallittavana, vaikka se kriminalisoitiin Suomessa jo 30 vuotta sitten.
Pari- ja lähisuhdeväkivalta ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Sitä esiintyy kaikissa maissa, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Parisuhdeväkivalta maailmassa on merkittävältä osin miehen naiseen kohdistamaa. Tosin viime vuosina on saatu viitteitä siitä, että myös miehet kokevat aiempaa arvioitua useammin väkivaltaa puolisonsa taholta. Väkivaltaa esiintyy myös samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Väkivalta on opittua käyttäytymistä, ja väkivaltaisesta tavasta toimia voi oppia pois. Vaikka väkivalta on usein ongelma myös sitä käyttävälle henkilölle, kokee väkivallan tekijä hyötyvänsä jollain tasolla väkivallan tuomasta valta- ja kontrolliasemasta parisuhteessa. Väkivallan käyttö on tällöin tekijälle mielekästä vaikka tilanne olisi ristiriitainen myös hänen näkökulmastaan.
Tämä vihkonen on kirjoitettu keskustelunavaukseksi pari- ja lähisuhdeväkivallasta. Se ei ole kaikenkattava opus aiheeseen vaan pitää sisällään näkökulmia ja ajatuksia väkivaltaan liittyen. Tekstin kirjoittaneet henkilöt ovat työskennelleet pitkään väkivaltakysymysten parissa.
Väkivallasta pitäisi uskaltaa kysyä ja ottaa aihe esille kaikessa sosiaali- ja terveystoimen työtehtävissä. Samoin nuoriso- ja opetustoimella olisi paljon annettavaa puheeksi ottamisen näkökulmasta kuten myös väkivallan ennaltaehkäisemisessä. Moniammatillinen ja poikkisektoraalinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia.
Kirjasen tekstin, graafisen ilmeen ja painatuksen on toteuttanut Nektaria ry. www.nektaria.fi.

Jennin seikkailu – vihkonen

Jennin seikkailu on kertomus siitä, millaista elämä on
nuoren joutuessa lastenkotiin. Tarina kertoo Jennin
tuntemuksista, ajatuksista ennen lastenkotiin
joutumista, elämästä lastenkodissa ja
kotiinpääsemisestä.

Jennin seikkailu kuvastaa hyvin erilaisia tunteita ja vaiheita, joita moni nuori
elämässään kokee. Toivomme, että tarina herättää tunteita ja ajatuksia tarinan teemojen ympärillä.
Jennin seikkailun on kirjoittanut nuori kirjoittaja Niklas.

Jennin seikkailua voi tilata Nektariasta omakustanne hintaan.

 

 

Ankka ja Perse – vihkonen

”Tapasimme taannoin seksuaalisuuteen liittyvien asioiden äärellä. Meillä oli niin mukavaa kanssanne, että haluaisimme pohtia asioita lisää yhdessä kanssanne seksuaalisuuteen, sukupuoleen liittyen. Ajatuksena olisi, että yhdessä tehtyjen ja juteltujen asioiden pohjalta rakentaisimme seksuaalisuudesta kertovan pienen vihkosen. Tavoitteena on, että vihkosta voitaisiin jakaa muille nuorille keskustelua herättämään ja tieto-taitoa lisäämään. Mikäli haluaisitte puuhastaa asiaa kanssamme, kulkee homma seuraavasti.”

Tällä kirjeellä lähdimme liikkeelle. Poikien vastattua ”kyllä” me lähetimme heille 108:n sanan listan seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Niistä pojat valitsivat itseä kiinnostavat ja me koostimme ne kolmeksi kokonaisuudeksi – jonka pojat sitten tuunasivat raikkaampaan muotoon 😉

Ankka ja Perse on viiden pojan ja kahden aikuisen yhdessä tuottama vihkonen seksuaalisuuden muutamasta teemasta, joihin pojat olivat halunneet tutustua. Se ei ole kaiken kattava oppikirja, paremmin sukellus joihinkin teemoihin ja kuvaus siitä, mitä näimme ja koimme.

Vihkosta on mahdollista tilata omakustanne hintaan Nektaria ry:stä.