Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta juha

Jennin seikkailu – vihkonen

Jennin seikkailu on kertomus siitä, millaista elämä on
nuoren joutuessa lastenkotiin. Tarina kertoo Jennin
tuntemuksista, ajatuksista ennen lastenkotiin
joutumista, elämästä lastenkodissa ja
kotiinpääsemisestä.

Jennin seikkailu kuvastaa hyvin erilaisia tunteita ja vaiheita, joita moni nuori
elämässään kokee. Toivomme, että tarina herättää tunteita ja ajatuksia tarinan teemojen ympärillä.
Jennin seikkailun on kirjoittanut nuori kirjoittaja Niklas.

Jennin seikkailua voi tilata Nektariasta omakustanne hintaan.

 

 

Bloggaamme koska voimme

Bloggaamme koska voimme. Koska meillä on ajatus siitä, että maailman kulkuun voi vaikuttaa ja koska uskomme että niin pitää tehdä. Mutta eikö bloggaus ole jotenkin niin ”last season” ajatus. Miten muka kirjoitetulla tekstillä voi muuttaa maailmaa.

Uskon, että maailma rakentuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Se millaisessa maailmassa elämme, on vuorovaikutuksemme tulos. Sodat, rauhantoiminta, nälänhädät, kehitysyhteistyöt, luonnonkatastrofit, ekologinen liike, ihmisten riisto, solidaarisuusliikkeet – nämä kaikki ovat syntyneet vuorovaikutuksessa ja vastauksina vuorovaikutuksiin. Ensin on ollut jotakin, joka on syntynyt vuorovaikutuksessa. Sen on todettu olleen ihmiselle tuhoisaa, on syntynyt toisenlaista vuorovaikutusta. Ihmiset ovat pyrkineet lisäämään vuorovaikutusta, joka vähentäisi ihmisen elämän tuhoa.

Tällä blogille yhdymme tuohon vuorovaikutukseen, jonka tehtävänä on edistää ihmisen hyvinvointia. Nostaa esiin näkökulmia ja arjesta nousevia kokemuksia, joita ei välttämättä ole vielä meidän mielestä noteerattu tarpeeksi.

Uskon, että bloggaamalla muutetaan maailmaa.

Ankka ja Perse, Jennin seikkailut ja Tunnista ja vaikuta – vihkoset julkaistiin 1.9.2011

Tähtiä ja Hopeaa – tapahtumassa julkistettiin viiden pojan yhdessä kahden aikuisen kanssa tuottama seksuaalikasvatusvihkonen maailman seksuaaliterveyden päivän kunniaksi. Vihkon teemat ovat poikien toivomia. Kuudesta toivotusta teemasta keväällä käsiteltiin kolme. Näistä rakentui vihkonen. Siinä on asiaa, tarinaa, pilkettä silmäkulmassa ja paljon asennetta ankkaa unohtamatta. Kun aikuiset puhuivat minästä ja hyvästä olosta pojat suomensivat teeman mm. seuraaviin avainaiheisin: rakkaus, tissit, monenlaiset sukupuolet…

Aineisto vihkoseen ja ryhmätapaamisiin on toteutettu Kihinä-metodilla, joka korostaa osallisuutta, nuoren kuuntelemista ja tarinoiden synnyttämistä työmenetelminään. Jokainen tapaaminen on ollut yhteinen matka, jossa monta tarinaa yhdistyy hetkeksi yhteiseksi ja ainutlaatuiseksi kertomukseksi, kenties legendaksi. Tällä kertaa tuosta kertomuksesta kerrotaan uusi satu ulkopuolisten nähtäville. Tämän tarinan nimi on Ankka ja Perse.

Ankka ja Perse – vihkosen kanssa samaan aikaan julkaistaan myös Tunnista ja vaikuta kirjanen lähisuhdeväkivallasta sekä Jennin seikkailu, joka on nuoren pojan kirjoittama tarina lapsen kokemuksista lastenkodissa asumisesta ja kotiin palaamisesta. Jennin tarinaa, Ankka ja Perse -ja Tunnista ja Vaikuta -vihkosia voi omakustannehintaan tiedustella ostettavaksi Nektaria ry:sta.