Kaikki kirjoitukset kirjoittajalta juha

Mutta kuka julkaisi sanat? julkaistaan 13.4.2018!

Mutta kuka kirjoitti sanat? julkaistaan 13.4.2018. Teoksessa Vilma Alina, Markku Impiö, Sinikka Svärd, Marko Saaresto, Saara Törmä, Tommi Läntinen, Mariska, Paleface ja Pauli Hanhiniemi kertovat suhteestaan kirjoittamiseen ja siitä, mitä sanoitusten kirjoittaminen heille merkitsee. Kirjassa on myös tietoa musiikin, sanoitusten ja kirjoittamisen merkityksestä ihmiselle sekä voimauttavia ja itsetuntoa lisääviä harjoituksia lukijalle.

Musiikki, sanat ja kirjoittaminen avaavat oven seikkailuun. Ne antavat mahdollisuuden avautua maailmalle ja ymmärtää omaa itseä. Sanoilla ja musiikilla voimme koskettaa ja muuttaa maailmaa, toteaa kirjan kirjoittanut Susa Ruuhilahti.

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään kirjan julkaisujuhlaa Kulttuurikeskus Sähinässä (Heikkiläntie 10) klo 13.45-15.00. Luvassa on keskustelua musiikin ja kirjoittamisen merkityksestä. Keskustelijoina Tommi Läntinen, Markku Impiö, Petra ja Emilianne. Keskustelu klo 14.15-14.45.

Haastattelut olivat hyvin antoisia, ja olen äärettömän kiitollinen siitä, että sain mahdollisuuden kirjoittaa tämän kirjan. Näin jälkeenpäin harmittaa, etten tullut äänittäneeksi keskusteluja kuin sanelimeen. Kokonaiset haastattelut olisivat varmasti kiinnostaneet muitakin. Jokaisessa keskustelussa läsnä ollut viisaus ja kauneus pysäyttivät. Erityisen iloinen tänään olen siitä, että oma kirja lähtee jakoon maksutta. Toivottavasti siitä on iloa ja hyötyä nuorille ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Kiitos tästä kuuluu Westpro4U:lle, joka haluaa ulottaa kulttuurin kuulumaan kaikille!, kuvailee Susa Ruuhilahti tuntemuksiaan.

Ilmoittautumiset julkaisujuhlaan ja kirjan tilaukset: levottomatsanat@gmail.com (11.4.2018 mennessä)

Lisätietoja kirjasta, haastattelupyynnöt:

Susa Ruuhilahti, Nektaria ry, Levottomat sanat -projekti
p. 045 6119650

Lisätietoja, Westpro4U

Alexandra Procopé

alexandra@westpro4U

Westpro4U ry on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka haluaa kehittää sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimintoja pääkaupunkiseudulla. Vuosien mittaan yhdistys on tehnyt lahjoituksia yli 4000 lapselle ja nuorelle ja järjestänyt useita tempauksia sekä lahjoituksia perheille, urheiluseuroille, yhdistyksille, turvakodeille, kerhoille ja päiväkodeille.

Olemme toteuttaneet myös syöpäsairaiden lasten viimeisiä unelmia ja toiveita, ja se on myös vuoden 2018 pääteema. Westpro4U ry:n toiminta mahdollistuu Westpro cc Oy:ltä saadun lahjoituksen lisäksi myös eri yritysten antamien tukien myötä.

Julkaisutapahtuman järjestelyistä vastaa Eloisat Media.

 

 

MUTTA KUKA KIRJOITTI SANAT? -kirja julkaistaan 13.4.2018!

Lyriikan_kannet_WEBkuva

 

Nektaria ry ja Westpro4U julkaisee kirjan viikolla 16 ja tarjoaa sen maksutta halukkaille! Kirja on suunnattu erityisesti nuorille, nuorille aikuisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville lasten ja nuorten positiivisen kasvun tukemiseksi, mutta kirjasta on varmasti iloa monen ikäisille.

Teoksessa Vilma Alina, Markku Impiö, Sinikka Svärd, Saara Törmä, Tommi Läntinen, Mariska, Paleface, Pauli Hanhiniemi ja Marko Saaresto kertovat suhteestaan kirjoittamiseen ja siitä, mitä sanoitusten kirjoittaminen heille merkitsee.

Kirjassa on myös tietoa musiikin, sanoitusten ja kirjoittamisen merkityksestä ihmiselle sekä voimauttavia ja itsetuntoa lisääviä harjoituksia lukijalle. Kirjan on kirjoittanut Susa Ruuhilahti
Ennakkotilaukset: levottomatsanat@gmail.com
Maksuttomia kirjoja voi tilata useamman kappaleen. Kirjoja voi tulla noutamaan maksutta 13.4. erikseen sovittavasta paikasta Helsingissä, muutoin postimaksuista tilaaja vastaa itse.

 

OSALLISTU ALL YOU NEED IS LOVE? -TYÖPAJOIHIN ESPOOSSA 16.1.18 TAI 23.1.18 HELSINGISSÄ

All We Need Is Love? 

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme musiikin herättämistä ajatuksista ja tunteista toivoon, menetyksiin ja suruun liittyen sekä taiteilemaan itsellesi toivon talismaani – koru.

Maksuttomat työpajat toteutetaan

tiistaina 16.1.2018 klo 17-20 Espoossa

keskiviikkona 23.1.2018. klo 17-20 Helsingissä

Tarkemmat osoitetiedot ilmoitetaan osallistujille.

Sitovat lmoittautumiset 15.1.17 mennessä: susanna.ruuhilahti(at)nektaria.fi

 

Työpajat ovat osa Levottomat Sanat -projektia, jota toteuttavat Westpro4U ja Nektaria ry yhdessä.

Levottomat Sanat – lohtua, tukea, voimaa ja itseymmärrystä musiikista ja kohtaamisista

Levottomat Sanat -projekti on on käynnistynyt!

Hankkeen tarkoituksena on voimauttaa, ilahduttaa, yllättää, herättää keskustelua ja tarjota positiivista kasvua tukevia kokemuksia luovien menetelmien keinoin eri ikäisille ihmisille.  Erityisenä kohderyhmänä hankkeessa ovat lapset ja nuoret. Hanke tarjoaa maksuttomia työpajoja, ryhmämuotoista tukea musiikista liikkelle lähtien ja luovia menetelmiä hyödyntäen. Luvassa on myös monenlaisia kohtaamisia arkisissa ja yllättävissä tiloissa. Hankkeen puitteissa toteutettava toiminta on osallistujilleen maksutonta. Hanketta toteuttavat Nektaria ry ja Wespro4U.

Hanke tarjoaa sekä työvälineitä ja tuottaa materiaalia ihmisaloilla toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille että yksilö- ja ryhmämuotoista tukea apua ja tukea tarvitseville. Hankkeen tarkoituksena on pilotoida ja kehittää työtapoja, jotka hyödyntävät luovia menetelmiä, erityisesti musiikkia ja laulujen sanoituksia, vaikeissa tilanteissa elävien ihmisten tukena. Luovien menetelmien hyödyistä tiedetään melko paljon ja erityisesti musiikin merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja tunnemaailman säätelylle tiedetään paljon. Luovia menetelmiä hyödyntämällä ja tarinoita kertomalla voidaan edistää ja tukea empatiataitojen sekä mentalisaatiokyvyn vahvistumista. mm. Näitä ominaisuuksia pidetään keskeisinä asioina tasa-arvoisessa ja väkivallattomassa vuorovaikutuksessa.

Hanke tarjoaa ja toteuttaa eri tahoille työpajoja, ryhmiä, joissa musiikista liikkeelle lähtien lähdetään tutkimaan osallistujien elämää ja maailmaa, tavoitteenaan voimauttaa ja vahvistaa osallistujia. Ryhmiä ja työpajoja tarjotaan yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa mutta myös yksittäisille ihmisille kasvokkain ja internetvälitteisesti. Tarjottava tuki kohdentuu erityisesti ihmisiin, jotka ovat kohdanneet elämässään surua, vaikeita tapahtumia, joita he haluavat työstää.

Työpajoja tarjotaan myös ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotta he voivat hyödyntää oppimaansa asiakastyössään, elämässään.

Hankkeessa kokeillaan erilaisia työtapoja ja musiikin hyödyntämistä moninaisin tavoin erilaisten ihmisten kanssa huomioiden heidän ainutkertaiset elämäntilanteensa ja sairautensa.

Ensimmäisessä vaiheessa, joulukuussa 2017, erilaisille toimijoille sekä yksittäisille ihmisille lähetettiin kirje, joka sisälsi ensimmäisen hanketta varten sävelletyn ja sanoitetun kappaleen For the Lost Ones. Kappaleen tarkoituksena on tarjota lohtua läheisensä menettäneille, erokriisissä oleville, vaikeita asioita elämässään kohdanneille ja yksinäisiille ihmisille. Hankkeessa syntyviä kappaletta hyödynnetään myöhemmin  erilaisissa työpajoissa, ryhmissä voimauttavana elementtinä.

Materiaali, jota hankkeessa tuotetaan, tarjoaa tukea ja apua yksittäisille ihmisille, mutta myös ammattilaisille.

Hanke dokumentoidaan ja siihen osallistuneiden ihmisten ajatuksia, tuntemuksia työpajoista, ryhmätuesta kuvataan. Samalla dokumentoidaan luovien menetelmien synnyttämiä kokemuksia ja merkitystä osallistujille pyrkimyksenä käynnistää hanke, joka syventää syventää pilottihankkeen kokemuksia, juurruttaa toimitapoja sekä edistää tietoista musiikin hyödyntämistä ihmisaloilla entistä vahvemmin.

Empatiataitojen kasvun ja yhteisöllisyyden tukemiseksi hanke tekee yhteistyötä erilaisten tahojen kanssa, jotka tukevat ja auttavat erilaisissa tilanteissa olevia. Hanke etsii myös toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä sosiaalisen median ja arkisten paikkojen kuten kirjastojen kautta. Tämä mahdollistaa matalankynnyksen osallistumista ja mukaan pääsyn mahdollisimman helposti, kattavasti. Hanke tarjoaa työpajojaan, palveluitaan koko Suomen alueelle. Eri toimitahojen kanssa toimiessa etsitään aitoja kumppanuuksia yhteistyöhön eli hanke tarjoaa puitteita, välineitä ja ohjaajia, mutta kumppani osallistuu myös toiminnan toteuttamiseen ja mahdollistamiseen.

Hanke toimii prevention kaikilla tasoilla.

Hankkeen ihmiskäsitys on holistinen.

 

Lisätietoja Levottomat Sanat -projektista sekä työpaja-/ryhmätiedustelut

Susanna Ruuhilahti, projektipäällikkö

email: susanna.ruuhilahti(a)nektaria.fi

tel. 045 6119650

 

Lisätietoja taustaorganisaatioista

Westpro 4U 

Nektaria ry

 

TAIDE KANTAA JA KANNATTELEE – yhteisöllinen taidenäyttely

30.10. – 22.11.2015
TAIDE KANTAA JA KANNATTELEE – yhteisöllinen taidenäyttely
Sari Bremer / Terhi Ekebom / Satu Hirvikoski / Enni Kaasinen / Marika Kaipainen / Liisa Kallio / Anne Ovaska / Susanna Ruuhilahti / Henry Scheinin / Aurea Tanttu / Katja Tukiainen

Avoinna/open: ti/tue – pe/fri 14 – 18, la/sat – su/sun 10 – 15

Joka tila on taidetila, jos annat taiteelle mahdollisuuden.
Anna taiteen kannatella.
Tule kokemaan Tila.

Yhteisöllinen kutsunäyttely on Marika Kaipaisen taideterapiaopintojen lopputyön taiteellinen osa.

Ihmisenhaltija on yksi näyttelyn teoksista. Teos on installaatio, joka koostuu kirjallisesta tuotoksesta, kivistä ja yhteisesti jaetuista hetkistä. Ihmisenhaltija on tilassa täydentyvä teos, joka muotoutuu kokijan ajatuksista, tuotoksista ja meidän jokaisen olemassa olosta.

7.11 klo 10-15 galleriassa toteutetaan nonstop-työpajoja, joissa voi kuunnella, keskustella ja luoda kirjoittaen. Susanna Ruuhilahden galleriapäivänä paikalla on myös valokuvia ja koruja, joita teos on inspiroinut synnyttämään. Ihmisenhaltija on alku. Tule kertomaan, millaiseksi sinun käsissäsi tarina muotoutuu sekä katsomaan, miten monta tarinaa pieni hetki sisäänsä kätkee.
IMG-20151028-WA0000

Ihmisenhaltija kansi

Metsästä rakkautta!

Eilisen päivän vietimme Loukkuahon pohjoispuolella metsässä keräten tarinoita rakkaudesta. Tarinoita ei tarvinnut metsästää, niitä saimme korit täyteen ja jaettavaksi asti. Näistä tarinoista syntyy taitajien käsissä sanoitusta, laulua ja musiikkia. Tästä lisää myöhemmin 🙂