Arkisto syyskuu 2012

Kysely seksuaalikasvatuksesta

Nektaria ry koettaa selvittää kyselyn avulla, millaisia ajatuksia ja kokemuksia aikuisilla on seksuaalikasvatuksesta. Olemme kiinnostuneita siitä, millaista hyötyä seksuaalikasvatus on tarjonnut aikuisille nuoruudessa ja kenties aikuisuudessa.

Olemme myös kiinnostuneita muistoista ja siitä millaisia asioita aikuiset pitäisivät tärkeinä asioina käsiteltävän seksuaalikasvatuksessa, kun he peilaavat omaa elämäänsä suhteessa nuorena saatuun seksuaalikasvatukseen.

Toivomme, että vastaisit ja/tai välittäisit kyselyä eteenpäin verkostoissasi.

Kysely löytyy täältä.

Vastanneiden henkilöiden, jotka jättävät yhteystietonsa kyselyiden yhteyteen, kesken arvotaan Nektaria ry:n kustantamia kirjoja sekä halukkaat saavat koosteen sähköisesti, kunhan tulokset koostetaan yhteen.

Toivomme, että ehdit vastata kyselyyn ja välittää linkkia eteenpäin, jotta saamme suuren aineiston.

Mitä ihmettä? seksuaalikasvatusta 3 – 9 -vuotiaille – opas ammattilaisille julkaistu

Seksuaalikasvatusta ihminen tarvitsee koko ikänsä vauvasta vanhuuteen. Ihmisen keho muuttuu koko elinajan ja kehon muutokset pakottavat myös mielen muuttumaan. Aikuisen, lapsen kanssa työskentelevän aikuisen ja lasten vanhempien tulisi pohtia omia asenteitaan ja arvojaan seksuaalisuuteen liittyen. Oman itsensä, oman seksuaalisuuden kohtaaminen ja hyväksyminen onkin aivan välttämätöntä, jotta seksuaalisuudesta voisi avoimesti ja kannustavasti puhua lapsen kanssa.

Tämän kirjan avulla aikuinen voi pohtia seksuaalisuuttaan ja ottaa asioita käsittelyyn yhdessä lasten kanssa. Kirjan tavoitteena on tarjota välineitä aikuisille arjen tilanteisiin, joissa seksuaalisuus nousee esille.

Kirja on ladattavissa täältä.

Onnellisia tarinoita seksistä – kirjanen julkaistu 4.9.2012

Tämän kirjasen tarinat saattavat olla kaukaa lähimenneisyydestä, todellisia satuja, toteutuneita unelmia tai eläviä fantasioita.

Nektaria ry pyysi ihmisiä kevään 2012 aikana kirjoittamaan tarinoita onnellisesta seksistä, jotta seksistä puhuttaisiin myös kauneuden ja onnellisuuden kautta.

Näistä tarinoista syntyi tämä kirjanen.

Kirjasta voi tilata 8 € (sis. postikulut) omakustannehintaan.

Kirjanen on tarkoitettu yli 18 vuotiaille, yläikärajaa sillä ei ole.

Kirjanen on ladattavissa tästä.

Kirjasta tehty artikkeli, joka kertoo tarinallisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta on ladattavissa tästä.