Arkisto 22/09/2011

Tunnista ja vaikuta – asiaa pari- ja lähisuhdeväkivallasta – vihkonen

Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen väkivaltaan on kaksijakoinen. Vaikka väkivalta on virallisesti tuomittavaa, sen käyttöä ymmärretään, selitetään ja se hyväksytään monilla eri perusteilla. Väkivallalle on annettu hyvinkin erilaisia merkityksiä ja oikeutuksia eri aikakausina. Suhtautuminen väkivaltaan on sidoksissa historialliseen aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten lasten kurittamisella pyrittiin varmistamaan lapsen kasvu viisaaksi ja terveeksi aikuiseksi. 2000-luvulla asiaan suhtaudutaan jo toisin. Laki kieltää lapsen kurittamisen. Tosin lähes kolmannes aikuisista pitää silti lasten kurittamista sallittavana, vaikka se kriminalisoitiin Suomessa jo 30 vuotta sitten.
Pari- ja lähisuhdeväkivalta ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Sitä esiintyy kaikissa maissa, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Parisuhdeväkivalta maailmassa on merkittävältä osin miehen naiseen kohdistamaa. Tosin viime vuosina on saatu viitteitä siitä, että myös miehet kokevat aiempaa arvioitua useammin väkivaltaa puolisonsa taholta. Väkivaltaa esiintyy myös samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Väkivalta on opittua käyttäytymistä, ja väkivaltaisesta tavasta toimia voi oppia pois. Vaikka väkivalta on usein ongelma myös sitä käyttävälle henkilölle, kokee väkivallan tekijä hyötyvänsä jollain tasolla väkivallan tuomasta valta- ja kontrolliasemasta parisuhteessa. Väkivallan käyttö on tällöin tekijälle mielekästä vaikka tilanne olisi ristiriitainen myös hänen näkökulmastaan.
Tämä vihkonen on kirjoitettu keskustelunavaukseksi pari- ja lähisuhdeväkivallasta. Se ei ole kaikenkattava opus aiheeseen vaan pitää sisällään näkökulmia ja ajatuksia väkivaltaan liittyen. Tekstin kirjoittaneet henkilöt ovat työskennelleet pitkään väkivaltakysymysten parissa.
Väkivallasta pitäisi uskaltaa kysyä ja ottaa aihe esille kaikessa sosiaali- ja terveystoimen työtehtävissä. Samoin nuoriso- ja opetustoimella olisi paljon annettavaa puheeksi ottamisen näkökulmasta kuten myös väkivallan ennaltaehkäisemisessä. Moniammatillinen ja poikkisektoraalinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia.
Kirjasen tekstin, graafisen ilmeen ja painatuksen on toteuttanut Nektaria ry. www.nektaria.fi.

Jennin seikkailu – vihkonen

Jennin seikkailu on kertomus siitä, millaista elämä on
nuoren joutuessa lastenkotiin. Tarina kertoo Jennin
tuntemuksista, ajatuksista ennen lastenkotiin
joutumista, elämästä lastenkodissa ja
kotiinpääsemisestä.

Jennin seikkailu kuvastaa hyvin erilaisia tunteita ja vaiheita, joita moni nuori
elämässään kokee. Toivomme, että tarina herättää tunteita ja ajatuksia tarinan teemojen ympärillä.
Jennin seikkailun on kirjoittanut nuori kirjoittaja Niklas.

Jennin seikkailua voi tilata Nektariasta omakustanne hintaan.

 

 

Bloggaamme koska voimme

Bloggaamme koska voimme. Koska meillä on ajatus siitä, että maailman kulkuun voi vaikuttaa ja koska uskomme että niin pitää tehdä. Mutta eikö bloggaus ole jotenkin niin ”last season” ajatus. Miten muka kirjoitetulla tekstillä voi muuttaa maailmaa.

Uskon, että maailma rakentuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Se millaisessa maailmassa elämme, on vuorovaikutuksemme tulos. Sodat, rauhantoiminta, nälänhädät, kehitysyhteistyöt, luonnonkatastrofit, ekologinen liike, ihmisten riisto, solidaarisuusliikkeet – nämä kaikki ovat syntyneet vuorovaikutuksessa ja vastauksina vuorovaikutuksiin. Ensin on ollut jotakin, joka on syntynyt vuorovaikutuksessa. Sen on todettu olleen ihmiselle tuhoisaa, on syntynyt toisenlaista vuorovaikutusta. Ihmiset ovat pyrkineet lisäämään vuorovaikutusta, joka vähentäisi ihmisen elämän tuhoa.

Tällä blogille yhdymme tuohon vuorovaikutukseen, jonka tehtävänä on edistää ihmisen hyvinvointia. Nostaa esiin näkökulmia ja arjesta nousevia kokemuksia, joita ei välttämättä ole vielä meidän mielestä noteerattu tarpeeksi.

Uskon, että bloggaamalla muutetaan maailmaa.

Ankka ja Perse, Jennin seikkailut ja Tunnista ja vaikuta – vihkoset julkaistiin 1.9.2011

Tähtiä ja Hopeaa – tapahtumassa julkistettiin viiden pojan yhdessä kahden aikuisen kanssa tuottama seksuaalikasvatusvihkonen maailman seksuaaliterveyden päivän kunniaksi. Vihkon teemat ovat poikien toivomia. Kuudesta toivotusta teemasta keväällä käsiteltiin kolme. Näistä rakentui vihkonen. Siinä on asiaa, tarinaa, pilkettä silmäkulmassa ja paljon asennetta ankkaa unohtamatta. Kun aikuiset puhuivat minästä ja hyvästä olosta pojat suomensivat teeman mm. seuraaviin avainaiheisin: rakkaus, tissit, monenlaiset sukupuolet…

Aineisto vihkoseen ja ryhmätapaamisiin on toteutettu Kihinä-metodilla, joka korostaa osallisuutta, nuoren kuuntelemista ja tarinoiden synnyttämistä työmenetelminään. Jokainen tapaaminen on ollut yhteinen matka, jossa monta tarinaa yhdistyy hetkeksi yhteiseksi ja ainutlaatuiseksi kertomukseksi, kenties legendaksi. Tällä kertaa tuosta kertomuksesta kerrotaan uusi satu ulkopuolisten nähtäville. Tämän tarinan nimi on Ankka ja Perse.

Ankka ja Perse – vihkosen kanssa samaan aikaan julkaistaan myös Tunnista ja vaikuta kirjanen lähisuhdeväkivallasta sekä Jennin seikkailu, joka on nuoren pojan kirjoittama tarina lapsen kokemuksista lastenkodissa asumisesta ja kotiin palaamisesta. Jennin tarinaa, Ankka ja Perse -ja Tunnista ja Vaikuta -vihkosia voi omakustannehintaan tiedustella ostettavaksi Nektaria ry:sta.

Ankka ja Perse – vihkonen

”Tapasimme taannoin seksuaalisuuteen liittyvien asioiden äärellä. Meillä oli niin mukavaa kanssanne, että haluaisimme pohtia asioita lisää yhdessä kanssanne seksuaalisuuteen, sukupuoleen liittyen. Ajatuksena olisi, että yhdessä tehtyjen ja juteltujen asioiden pohjalta rakentaisimme seksuaalisuudesta kertovan pienen vihkosen. Tavoitteena on, että vihkosta voitaisiin jakaa muille nuorille keskustelua herättämään ja tieto-taitoa lisäämään. Mikäli haluaisitte puuhastaa asiaa kanssamme, kulkee homma seuraavasti.”

Tällä kirjeellä lähdimme liikkeelle. Poikien vastattua ”kyllä” me lähetimme heille 108:n sanan listan seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Niistä pojat valitsivat itseä kiinnostavat ja me koostimme ne kolmeksi kokonaisuudeksi – jonka pojat sitten tuunasivat raikkaampaan muotoon 😉

Ankka ja Perse on viiden pojan ja kahden aikuisen yhdessä tuottama vihkonen seksuaalisuuden muutamasta teemasta, joihin pojat olivat halunneet tutustua. Se ei ole kaiken kattava oppikirja, paremmin sukellus joihinkin teemoihin ja kuvaus siitä, mitä näimme ja koimme.

Vihkosta on mahdollista tilata omakustanne hintaan Nektaria ry:stä.