Arkisto 13/12/2011

Vuoden seksuaalikasvattajapalkinto Anders Huldénille ja Aukust Yrtille

 

Vuonna 2011 seksuaalikasvattajapalkinnon saavat Setan nuorisotyön koordinaattori Anders Huldén ja Muu, mikä? -työryhmän edustaja Aukust Yrtti.

Anders Huldén on kouluttanut pitkään aikuisia seksuaalisuuden moninaisuutta koskevissa kysymyksissä sekä tehnyt työtä nuorten parissa.

Muu Mikä? -hanke koostui kesällä 2010 järjestetystä samannimisestä sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten leiristä, leirin jälkitapaamisesta sekä tämän agendan tuottamisesta ja levittämisestä. Leirille osallistui 17 sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa 14 – 21-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. He kaikki ovat vaikuttaneet työryhmän tekemän julkaisun sisältöön.

Vuoden seksuaalikasvattajat palkitaan 25. marraskuuta Turussa Forum Marinumissa Selkenevää! -hankkeen seminaarissa. Palkinto jaetaan kello 14.00.

Seksuaalikasvattajapalkinto jaetaan tänä vuonna toista kertaa. Rakkauden lähettiläs -palkinnolla halutaan nostaa esille seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuutta sekä seksuaalikasvatusta tekeviä henkilöitä tai tahoja, joiden työpanos on korkeatasoista, uutta luovaa ja kohtaamiseen perustuvaa.

Seksuaalikasvattajan palkitsemisperinteen käynnistivät vuonna 2010 Aktuaali, Nektaria ry ja Selkenevää! -hanke. Palkinnon jakajat toivovat, että palkitsemisen myötä jokaisella olisi mahdollisuus tulla näkyväksi omana itsenään sekä sukupuolessaan että seksuaalisuudessaan. Seksuaalikasvatuksen tulee tukea ihmisen omanarvontuntoa sekä tarjota tietoa moninaisesti.

Valinnasta vastaavat myöntäjätahojen edustajat sekä edellisellä kerralla palkitut, jotka vuonna 2010 olivat kouluterveydenhoitaja Leena Kurka ja kehitysvammaohjaaja Kirsimaria Luoma-aho.

Lisätietoja:

Juha Kilpiä, Seksuaalipedagogi (NACS) / Aktuaali puh. 040 505 0114
Katriina Bildjuschkin, Seksuaalipedagogi (NACS)  / Selkenevää! -hanke puh. 050 557 5816
Susanna Ruuhilahti, Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) / Selkenevää! -hanke
puh. 040 168 0892
Tuija Lindroos, Viestintävastaava / Nektaria ry puh. 040 844 8875

www.aktuaali.fi – www.turku.fi/selkenevaa – www.nektaria.fi

Lehdistötiedote – Rakkauden lähettiläs 2011 – palkinto (PDF)

Tunnista ja vaikuta – asiaa pari- ja lähisuhdeväkivallasta – vihkonen

Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen väkivaltaan on kaksijakoinen. Vaikka väkivalta on virallisesti tuomittavaa, sen käyttöä ymmärretään, selitetään ja se hyväksytään monilla eri perusteilla. Väkivallalle on annettu hyvinkin erilaisia merkityksiä ja oikeutuksia eri aikakausina. Suhtautuminen väkivaltaan on sidoksissa historialliseen aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten lasten kurittamisella pyrittiin varmistamaan lapsen kasvu viisaaksi ja terveeksi aikuiseksi. 2000-luvulla asiaan suhtaudutaan jo toisin. Laki kieltää lapsen kurittamisen. Tosin lähes kolmannes aikuisista pitää silti lasten kurittamista sallittavana, vaikka se kriminalisoitiin Suomessa jo 30 vuotta sitten.
Pari- ja lähisuhdeväkivalta ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Sitä esiintyy kaikissa maissa, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta. Parisuhdeväkivalta maailmassa on merkittävältä osin miehen naiseen kohdistamaa. Tosin viime vuosina on saatu viitteitä siitä, että myös miehet kokevat aiempaa arvioitua useammin väkivaltaa puolisonsa taholta. Väkivaltaa esiintyy myös samaa sukupuolta olevien parisuhteissa. Väkivalta on opittua käyttäytymistä, ja väkivaltaisesta tavasta toimia voi oppia pois. Vaikka väkivalta on usein ongelma myös sitä käyttävälle henkilölle, kokee väkivallan tekijä hyötyvänsä jollain tasolla väkivallan tuomasta valta- ja kontrolliasemasta parisuhteessa. Väkivallan käyttö on tällöin tekijälle mielekästä vaikka tilanne olisi ristiriitainen myös hänen näkökulmastaan.
Tämä vihkonen on kirjoitettu keskustelunavaukseksi pari- ja lähisuhdeväkivallasta. Se ei ole kaikenkattava opus aiheeseen vaan pitää sisällään näkökulmia ja ajatuksia väkivaltaan liittyen. Tekstin kirjoittaneet henkilöt ovat työskennelleet pitkään väkivaltakysymysten parissa.
Väkivallasta pitäisi uskaltaa kysyä ja ottaa aihe esille kaikessa sosiaali- ja terveystoimen työtehtävissä. Samoin nuoriso- ja opetustoimella olisi paljon annettavaa puheeksi ottamisen näkökulmasta kuten myös väkivallan ennaltaehkäisemisessä. Moniammatillinen ja poikkisektoraalinen yhteistyö tuottaa hyviä tuloksia.
Kirjasen tekstin, graafisen ilmeen ja painatuksen on toteuttanut Nektaria ry. www.nektaria.fi.

Jennin seikkailu – vihkonen

Jennin seikkailu on kertomus siitä, millaista elämä on
nuoren joutuessa lastenkotiin. Tarina kertoo Jennin
tuntemuksista, ajatuksista ennen lastenkotiin
joutumista, elämästä lastenkodissa ja
kotiinpääsemisestä.

Jennin seikkailu kuvastaa hyvin erilaisia tunteita ja vaiheita, joita moni nuori
elämässään kokee. Toivomme, että tarina herättää tunteita ja ajatuksia tarinan teemojen ympärillä.
Jennin seikkailun on kirjoittanut nuori kirjoittaja Niklas.

Jennin seikkailua voi tilata Nektariasta omakustanne hintaan.

 

 

Bloggaamme koska voimme

Bloggaamme koska voimme. Koska meillä on ajatus siitä, että maailman kulkuun voi vaikuttaa ja koska uskomme että niin pitää tehdä. Mutta eikö bloggaus ole jotenkin niin ”last season” ajatus. Miten muka kirjoitetulla tekstillä voi muuttaa maailmaa.

Uskon, että maailma rakentuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Se millaisessa maailmassa elämme, on vuorovaikutuksemme tulos. Sodat, rauhantoiminta, nälänhädät, kehitysyhteistyöt, luonnonkatastrofit, ekologinen liike, ihmisten riisto, solidaarisuusliikkeet – nämä kaikki ovat syntyneet vuorovaikutuksessa ja vastauksina vuorovaikutuksiin. Ensin on ollut jotakin, joka on syntynyt vuorovaikutuksessa. Sen on todettu olleen ihmiselle tuhoisaa, on syntynyt toisenlaista vuorovaikutusta. Ihmiset ovat pyrkineet lisäämään vuorovaikutusta, joka vähentäisi ihmisen elämän tuhoa.

Tällä blogille yhdymme tuohon vuorovaikutukseen, jonka tehtävänä on edistää ihmisen hyvinvointia. Nostaa esiin näkökulmia ja arjesta nousevia kokemuksia, joita ei välttämättä ole vielä meidän mielestä noteerattu tarpeeksi.

Uskon, että bloggaamalla muutetaan maailmaa.

Ankka ja Perse, Jennin seikkailut ja Tunnista ja vaikuta – vihkoset julkaistiin 1.9.2011

Tähtiä ja Hopeaa – tapahtumassa julkistettiin viiden pojan yhdessä kahden aikuisen kanssa tuottama seksuaalikasvatusvihkonen maailman seksuaaliterveyden päivän kunniaksi. Vihkon teemat ovat poikien toivomia. Kuudesta toivotusta teemasta keväällä käsiteltiin kolme. Näistä rakentui vihkonen. Siinä on asiaa, tarinaa, pilkettä silmäkulmassa ja paljon asennetta ankkaa unohtamatta. Kun aikuiset puhuivat minästä ja hyvästä olosta pojat suomensivat teeman mm. seuraaviin avainaiheisin: rakkaus, tissit, monenlaiset sukupuolet…

Aineisto vihkoseen ja ryhmätapaamisiin on toteutettu Kihinä-metodilla, joka korostaa osallisuutta, nuoren kuuntelemista ja tarinoiden synnyttämistä työmenetelminään. Jokainen tapaaminen on ollut yhteinen matka, jossa monta tarinaa yhdistyy hetkeksi yhteiseksi ja ainutlaatuiseksi kertomukseksi, kenties legendaksi. Tällä kertaa tuosta kertomuksesta kerrotaan uusi satu ulkopuolisten nähtäville. Tämän tarinan nimi on Ankka ja Perse.

Ankka ja Perse – vihkosen kanssa samaan aikaan julkaistaan myös Tunnista ja vaikuta kirjanen lähisuhdeväkivallasta sekä Jennin seikkailu, joka on nuoren pojan kirjoittama tarina lapsen kokemuksista lastenkodissa asumisesta ja kotiin palaamisesta. Jennin tarinaa, Ankka ja Perse -ja Tunnista ja Vaikuta -vihkosia voi omakustannehintaan tiedustella ostettavaksi Nektaria ry:sta.